Chart 3  Other Pedigrees in the Cenel Conaill Section of O'Clery

Previous Chart [Pedigree of the Dal Riada] [Pedigree of O'Conor of Corcumroe] of Scotland and O'Loughlin of Burren Mogha lamha Ardga Conaire Mail echlainn Coirpre righfoda |________________________ Finntain | | Guaire Conchobar Lochlan Cingi | Feidlimidh lamhdoid _________|______ O'Loughlin of Eachtach tathmhaill | | Burren Fearghusa uallaigh Floinn Aonghusa O'Conor of Conchobar mor Eachach muin leamhair Corcumroe Lochlan Eirc Cathal mor Loairn mor Cathal medhonaigh Muiredaigh MicRaith ridire Eachach Alainn Baodain Colmain Mac Aodha O Maghnusa Nechtain MacManus Fearghusa Fearadhaigh Fearchair abradruaidh |_________________________________ | | Sendubhghaill Murchadha Frainc Airbeartaigh Ceallaigh (abbot of Lismore) Corbmaic Con duiligh Fionngoine Neill Fionnlaoich Mail tsuthain Seneoghain MicRaith Giolla Brighde Giolla eoain Eoghain Maoil rosa Giolla Brighde Giolla colaim Neill Eoin dubh Lochlan Mac Finnghuine Eachduinn ruaidh 'of cath' MacKinnon of Lochlan Scotland Eachduin oge Eachduin uidhir Lochlan catanaigh Eachduin mor Eachduin oge Lochlan mor Eachdhonn oge Mac Giile Eoin McLean of Scotland