Return Home


(Page 53) Genelach Meic Suibhni Fanat 493. Domnall gorm m Domhnaill m Toirrdelbaigh m Ruaidri m Mail muire m Toirrdelbaicc ruaidh m Toirrdelbaigh chaoich m Mael muire m Murchadha oig m Murchada mir m Mael muire m Murchada (.1267) m Maeil muire an sparain m Suibhne (a quo clann tSuibne) m Duinn sleibhe m Aedha alainn (.i. an buirrce) m Anrachain m Aeda atlamain m Flaithbertaigh as trosdain m Muircertaigh midigh m Domnaill arda macha m Muircertaigh na ccochall croicenn. Na Tuatha 494. Maol muire m Donnchada m Mael muire m Murdhadha moill m Eoghain oicc (col. b) m Eogain mhoir m Domhnaill m Neill m Toirrdelbaigh m Donnchada moir m Mael muire m Murchadha oicc m Murchada mir. 495. Niell bernach m Eogain oicc mic Eogain oic m Eogain mhoir. 496. Mael modha m Aedha buidhe m Donnchada m Domhnaill m Neill m Toirrdelbaigh m Donnchada mhoir. (col. c) Genelach Meic Suibni Boghuine 497. Niall meirgech m Donnchada m Mail muire meirgigh m Mail muire m Neill m eogain m Mael muire m Eogain na lathaige m Eogain condachtaigh m Dubhghaill duin uisnigh m Mail muire m Murchada mir. 498. Maol muire m Neill meirgigh m Mail muire m Aedha m Neill moir m eogain m Mail muire m eogain na lathaighe. 499. Eoin modartha m Aedha m Neill oicc m Neill moir m Eogain. (col. d) Do Thigernaighib Thire Boghuine 500. Donnchadh mac Maoil muire meirgigh, .u. bliadna .xl.at. 501. Niall meirgech, uii. raithi. 502. Brian occ, .iiii. bliadna. 503. Maol muire occ, aenbliadain. 504. Maol muire mac Aodha, bliadain ar .xxx.at. 505. Toirrdelbach meirgech, .ix. raithi. 506. Niall og, .xii. 507. Maol muire, .xii. 508. Niall mor, .xx.iiii. 509. Eogan liath, .iii. bliadna co-leith. 510. Eogan mac Maoil muire moir, .uii. mbliadna. 511. Maol muire occ. 512. Maol muire mor. 513. Toirrdelbach, ixx., 1397 514. Eogan na lathaighe, 1351. (Page 54) Clann t-Suibne Chula Cnamh. MacSweeney of Coole cnamh 515. (col. a) Ruaidri m Mhael mhordha m Maol mhuire m Eogain m Emaind m Murchada m Domhnaill na madhmann m Eogain na lathaige m Eogain connachtaigh m Dubhghaill duin uisnigh m Mael muire m Murchadha mir. Rory son of Maolmordha son of Maolmuire son of Owen son of Edmond son of Morogh son of Donal na madhmann (of the defeats) son of Owen na lathaige (of the mire) son of Owen connachtaigh son of Dubhgall donn uinigh son of Maolmuire son of Morogh mor. Clann T-Suibne Tuadhmuman MacSweeneys of Thomond 516. Eogan m Colla m an Giolla dhuibh m Concobhair m Donnchadha m Domhnaill m Eogain na lathaighe. Owen son of Colla son of Giolla duff son of Conor son of Donogh son of Donal son of Owen na lathaige. (col. b) Clann T-Suibne Desmhuman MacSweeney of Desmond 517. Emand m Mael muire m Donnchada m Mail muire m Toirrdelbaigh m Donnchada moir m Mael muire m Murchada mir. Edmond son of Maolmuire son of Donogh son of Maolmuire son of Torlogh son of Donogh mor son of Maolmuire son of Morogh mor. 518. Murchad na mart m Toirrdelbaigh m Mail muire m Donnchada m Mael muire m Toirrdelbaigh m Donnchada moir m Mail muire m Murchada mir. Morogh na mart (of the beeves) was the son of Torlogh son of Maolmuire son of Donogh son of Maolmuire son of Torlogh son of Donogh mor son of Mail muire son of Morogh mor. Clan t-Suibne Na Muman MacSweeney of Munster 519. Brian m Eogain an locha m Domhnaill m Eoin m Duibh dara m Maoil muire m Toirrdelbaigh moir m Mail muire m Murchadha mhir. Brian was the son of Owen an locha (of the lough) son of Donal son of John son of Dubhdara son of Maolmuire son of Torlogh mor son of Maolmuire son of Morogh mor. (col. c) Clann T-Suibne Clainne Riocaird MacSweeney oc Clann Rickard 520. Mael mordha mac Eoin m Aedha m Eoghain m Domhnaill m Aedha m Eogain m Domhnaill na madhmann m Eogain na lathaighe m Eogain connachtaigh. Maolmordha was the son of John son of Hugh son of Owen son of Donal son of Hugh son of Owen son of Donal na madhmann (of the defeats) son of Owen na lathaighe son of Owen connachtaigh. Clann T-Suibne Urmhuman MacSweeney of Ormond 521. Eoin m Colla m Maoil muire m Domhnaill m Aodha m Duinn slebhe m Eogain na lathaighe m Eogain connachtaigh. John son of Colla son of Maolmuire son of Donal son of Hugh son of Donsleive son of Owen na lathaighe son of Owen connachtaigh. (col. d) Do Chlainn T-Suibne Fanat Bheos 522. Uater m Lochlainn m Uater m Magnusa carraigh m Eoin m Donnchada gairb m Mael muire m Murchada oicc m Murchada mir m Mail muire m Murchada m Mail muire an sparain. (Page 55) Genelach Righ Oilicch 523. (col. a) Muircertach m Neill m Domnaill m Ardgail m Loclainn m Muireadaigh m Domhnaill arda macha m Muircertaigh na cochall ccroicenn. Genelach Meic Cathmhail 524. Ragnall m Suibne m Mail colaim m Fagartaigh m Muircertaigh m Mail bresail m Cathmail m Duinechaid m Canann m Con gamhna m Duineachaid m Edalaigh m Fiachna (col. b) m Fiachrach m Feradaigh m Muiredaigh m eogain m Neill. Genelach .H. Conchobair Mhuighi H-Ithe 525. Mael ruanaitth m Aedha m Maol ruanaidh m Aedha m Ruaidri m Aenghusa m Maile duin m Cairellain m Baighill m Diermada m Concobair m Fergail m Maile duin m Maile fithridh. Genelach Clainni Duibh Innrechtaigh 526. Aedh m Gilla ciarain m Ualgairg m Aenghusa m Mail srein m Duib innrechtaigh (col. c) m Neill caille m Aeda oirdnidhe. 527. Naill m Muircertaigh m Domhnaill m Duib darach m Floinn m Domnaill m Cuinagan m Flannagan m Duib indrechtaigh m Neill caille. Genelach .H. Duibh Enaigh 528. Muirchertach m Aenghusa m Gilla comhghaill m Fir morca m Gairbhith m Duib enaigh m Cuirc m Blatmaic m Aedha oirdnidhe. Genelach .H. Maile Duin 529. (col. d) Cleircein m Maile duin m Donnagain m Neill (dia ta Lem mic Neill) m Maile duin m Aedha oirdnide m Neill frosaigh. Genelach Clainni Eruilb 530. Mael colaim m jDonnchadha m Aedha m Nell m Amhlaibh m Feruilbh m Murchada m Maile duin. Genelach .H. MBrain Mic Nell 531. Dondchad m Flaithbertaigh m Neill m Fergail m Gairbeith m Maile duin m Duarcain m Cathalan m Brian m Neill caille. (Page 56) Do Genelach Sil Aedha Ollain 532. (col. a) Gilla mic LIag m Annaidh m Flaitbertaigh m Ruaidhri m Echthigheirn m Conghalaigh m Donnagan m Gairbeith m Ruarach m Murchada m Maile duin m Aedha ollain. 533. Mail muire m Murchadha m Concobair m Duinn cuan m Congalaigh. 534. Airgnechan m Con caille m Muiredaigh m Fergail m Muiredaigh m Cirn m Birn m Ruarach (col. b) m Murchada m Maile duin m Aedha ollain. Genelach Clainne Ferchair 535. Gilla martain m Duibh esa m Donnchada m Cernaigh m Mail gairbh m Banaigh m Ferchair m Nell frosaigh. Genelach Sil Maile Duin Bheus 536. Domnall m Diermada m Maeil ciarain m Ruarach m Murchada m Maile duinn m Aeda oirdnide m Neill frosaigh. 537. Flaithbertach (col. c) m Muircertaigh m Maeile duin m Aeda oirdnidhe. 538. Fergal m Aengusa m Maile duinn m Aedha oirdnidhe. 539. Ceallach m Maoil ciarain m Fogartaigh m Floind m Maile duin m Aedha oirdnide. Genelach Fer Droma Lighen 540. Giolla mic Liag m Eachthigeirn m Donngaile m Cellachan m Doboilein m Donngoile m Sechnusaig m Cellaigh m Eachach m Domhnaill m Aedha findleith. (col. d) Genelach Clainni Birn 541. Cu Lacha m Con chaille m Muiredaigh m Ferghail m Muiredaigh m Cirn m Birn m Ruadhrach m Murchada m Maile duin m Aedha ollain. Craebh Coibnesa Clainne Concobhair Sunn 542. Tri mic Ferghail m Maile duin amail as-bert file: Tri mic Ferghaile na n-arg Niall frosach, Aedh allan ard Concobar comur ced clann taisech oic-thigern Erenn. 543. Conchobar mac Fergail, dano, da mac .x. lais, .i. Cionaeth, Diermait, Flaithbertach, Loingsech mor, Loingsech beg, Brogan, Mael finne, et Duibh innrechtach, Furadran, Drugan, Cumuscach, et Connchadh: amil as-beror indso: Flaithbertach, Cinaedh, Diarmait is da Loingsech bat ciallbhuig Brogan, Mael finne fledhach Duib indreachtach deghmhedach Furadran, Drugan co mblaidh Cumuscach, Donnchad dibaidh. 544. (Page 57, col. a) Cionaeth, a quo .h. Cinaith et .h. Manannan et .h. Mothlachan et hui Muroin et .h. Gartnen et .h. Muididen. 545. Diermait, a quo muinter Cinneidig et .h. Chairillan et .h. Muiredhaigh et .h. Corrain ocus reliqua. 546. Flaithbertach, a quo .h. Dubda et .h. Baighill ocus .h. Merrlighi et .h. Dublaighi. 547. Loinccsech, a quo .h. Cathalan et .h. Mail bresail et .h. Muircertaigh. 548. Duib indrechtach, a quo .h. Duibleachan et .h. Thanaighe et .h. Flaithri. 549. Brogan, a quo .h. Breislen. 550. Mael finne, a quo .h. Mail finne. 551. Drughan, a quo .h. Chathain et hui Loingsicch. 552. Furadran, a quo .h. Dodan et .h. Muiredaigh et Branagan. 553. Loingsech, a quo .h. Mhaelan. 554. Cumuscach, a quo clann Foghartaigh .i. .h. Floinn ocus hui Cionaith et .h. Mail maill et .h. Dubagan et .h. Chuind. 555. Donnchadh, sine semine. Miniugadh Senchusa (col. b) Clainne Conchobair Ceneil Moain Innso 556. Mael ruanaidh m Aedha m Mael ruanaidh m Aedha m Ruaidri m Aengusa m Maile duin m Cairellain m Baighill m Diarmada m Concobair m Ferghail m Maile duin, amail ro scriobamur tuas. 557. Domnall m Concobair m Fogartaigh m Gille ciarain m Floind m Duibh darach m Duib sinna m Elgi m Cathusaigh m Fogartaigh (col. c) m Cumuscaigh m Concobair m Fergaile m Maile duin. 558. Clann Faelain m Colmain m Moain .i. Edalach m Faelain. Da mac la h-Edalach .i. Fianbertach et Tendalach. As ann-sin dedhlais cenel Moain .i. clann Tendalaigh an lucht thuas, ocus cland Fianbertaig an lucht this. It e innso a minigad sin: 559. Ferdalach m Tendalaigh, .iii. mic lais .i. Gairmlegach, Catarnach, et Anarcc. 560. Ceithri mic la Gairmlegach .i. Duinechaidh (a quo .h. Duinechaidh), Cridhegen (a quo .h. Cridhegen), Luinech (a quo .h. Luinigh), Dalbhach (a quo .h. Dalbaigh ocus .h. Gairmleghaigh ocus .h. Tigernaigh et .h. Ceallaigh ocus .h. Cernachan). 561. Clann Catharnaigh m Ferdalaigh .i. .h. Faelain ocus .h. Oirc. 562. Clann Anairg .i. .h. Cleirchen ocus .h. Craebidhe et .h. Mail fhuadiaigh ocus .h. (col. d) Murghaile. 563. Clann Tendalaigh m Edalaigh indsin. 564. Clann Fianbertaigh m Etalaigh, tra: 565. Tuathal m Fianbertaigh, .iiii. mic lais, .i. Eocho ocus Tairrigh ocus Langus ocus Dungal. 566. Eochaidh, tra, o bfuilit .h. Braicle. 567. Tairrigh, o tait .h. Laiginn ocus .h. Mail croin et .h. Fergalan. 568. Langus, o fuilit .h. Letnamod et .h. Bedgaile et .h. Datgu ocus .h. Doilge. 569. Dungal, uero, mad Tuathail, .iiii. mic lais .i. Mael michil et Ciaragain m Dunghaile (o tat .h. Culrebu), Aduar m Dunghaile (o tait muinter Giolla uidir), Gairbeth m Dunghaili (o tiat .h. Gairbheith). Cenel Moain Indso 570. Muiredhach m Mail patraicc m Muiredaigh m Airmedaigh (Page 58, col. a) m Cosccraigh m Maele tuili m Airmedaigh m Codnaigh m Fianghusa m Lengaire m Ithigh m Marcain m Garbain m Colmain m Moain m Muiredaigh m Eoghain m Nell. Genelach Ceneil Moain Ichturach 571. Giolla molaisi m Muiredaigh m Flaithbertaigh m Diarmada m Flaitbertaigh m Muireadaigh m Gairbeth m Dunghail m Tuathail m Fianbertaigh m Edalaigh (col. b) m Faelain m Colmain m Moain m Muiredaigh m Eogain m Nell. Genelach Ceneil Moain Uachtarach 572. Conchobar m Mail seclainn m Sitrec m Concobair m Nell m Domhnaill m Edalaigh m Conchobhair m Domhnaill m Menman m MicRaith m Gairmleghaigh m Cathmaoil m Mail mithidh m Dalbaigh m Gairmlegaigh m Ferdalaigh m Tendalaigh m Edalaigh m Faelain m Colmain m Maein m Muiredaigh m eogain m Neill. Senchsus Cloinne Tigernaigh Insdo 573. .i. Tighernach m Muiredaigh mic Eogain m Neill. Tighernach dano .iiii. mic lais .i. Tairceltrach (a quo .h. Ulgoba), Gnia (a quo .h. Becan ocus .h. Odhrain), Saran (da mac lais .i. Domhongog toraighe et Dub doire a quo .h. Mhuirghiusa ocus .h. Conugan): Daithgheal, an cethramad mac do Tighernach, .ii. mac laiside .i. Corran et Ruadan. 574. Ferchair mac Duach m Corrain (a quo .h. Cuagan ocus clann Ferdhalaigh). 575. Ferdhalach mac Carthaigh m Ferchair, tri mic lais .i. Forredh (a quo .h. Forredha), Gabadhan (a quo .h. Muiredhaigh), ocus Eodhoss (a quo .h. h-Eodhusa). 576. Clumhan m Ruadhain uero tri m lais .i. Sluaghadhach et Meraighe ocus Ruarcan (a quo .h. Coindigen). 577. Sluaghadhach, .ii. mac lais .i. Donngalan (a quo .h. Desodan) et Cosalach (a quo .h. Braenain et .h. Coirredercain et .h. Uaclan). 578. Meraighe, dano, (Page 59, col. a) .ii. mac lais .i. Ogan (a quo hui Ogain) et MacEidigh dieruo mac Mael fathartaigh (a quo .h. Mahil fothartaigh). 579. Giolla oilbhe m MicRaith m Ele m Aedha m Croinghiolla m Fir deadh m Forredh m Ferdalaigh m Cathaigh m Ferchair m Duach m Corrain m Daithghil m Tighernaigh m Muiredaigh m Eogain. 580. Muircertach m Mail gheimhridh m Maela duin m Riabaigh. (col. b) Genelaigh o Muirghiusa 581. AEdh m Muiredhaigh m Donngusa m DUib uinsenn m Mail eoin m Ainbeith m Fogartaigh m Mael roid m Fir moir m Muirghuisa (a raiter an sloinnedh) m Cobhtaigh m Tnuthghail m Duibh doire m Sarain m Tighernaigh m Muiredaigh m Eoghain. 582. Mael iosu m Muirigen m Furudrain m Conaincc m Muiredaigh m Mael patraicc (col. c) m Cosccraigh m Echtigerin m Feidlimthe m Duib droma m Lumain m Motlain m Olladain m Taircealtraigh m Tighernaigh m Muiredaigh m Eoghain. 583. Cathalan m Ochlachain m Muiredaigh m Ailbe bicc m Brolchan m Tibraide m Ferdalaigh m Carthaigh m Ferchair m Duach m Corrain m Daithgil m Tighernaigh m Muiredaigh m Eoghain. 584. (col. d) Flaithbertach m Giolla Crist m Aedha m Flaithbhertaigh m Eodhusa m Ualghaircc m Mail iosa m Donngalan m Sluaghadhaigh m Cluman m Ruadhain m Daithghil m Tighernaigh m Muiredaigh m Eogain. 585. Cu luachra m Con raighne m Duinn sleibe m Faelain m Rongaile m Ogan m Meraighe m Clumhain m Ruadan m Daithghil. (Page 60) Genelach Meic Con Ghamna 586. (col. a) Cu gamna (a quo mic Con gamna) m Suibne m Fiachna m Feradaigh m Eirc m Muiredaigh m Eoghain m Neill. Genelach .H. Ainfeith 587. Ainbhfeith (o ta .h. Ainfeith) m Birn m Ruaidri m Murchada m Maile duin m Maili fithrigh m Aeda uairidhnigh. Genelach Meg Buirrce 588. Donnchad m Eoin m Giolla colaim (col. b) m Ladhmainn m Giolla cholaim m Ferchair m Duinn sleibe m Buirrce (a quo meg Buirrce) m Anrothain m Aedha atlamain. Genelach Muintire Dalaigh 589. Ferghal m Taidgh m Aenghusa ruaidh m Donnchada ruaidh m Aenghusa m Donnchada moir m Aenghusa m Tiadgh doichligh m Con connacht na scoile m Dalaigh m Muiredhaigh m Taidgh m Giolla coimded m Dalaigh (o raiter muinter Dalaigh) m Fachtna m Cuirc m Adaimh m Maile duin m Fergaile m Maile duin m Maile fithrig. (col. c) Genelach .H. Dalaigh Breifnigh 590. Seaan m Uilliaim m Aodh m Cerbhaill m Mail sechlainn m Neill m Concobhair m Cerbaill breifnigh m Cerbaill finn m Taidgh m Aenghusa m Taidgh doichligh m Con conndacht na scoile. 591. Aengus, Giolla na naomh, ocus Corc: tri m Con connacht m Taidgh m Cerbhaill breifnigh m Cerbaill fhinn. 592. Cerbhall finn, Donnchad mor, Muiredach lesa an doill, Giolla iosa, Giolla na naomh, Corbmac na casbairdne: .ui. mic Aenghosa m Taidgh doichligh m Con connacht na scoile. 593. (col. d) Giolla na naomh, Maghnus ballach, Uilliam, Eoghan, Aithirne, Donnchad, Brian: clann Muircertaigh m Con condacht m Aenghusa m Gioola isa m Tiadgh m Giolla na naomh m Aenghusa m Taidg doichligh. [Cenel Feradaig] Genealach Meic Cathmhail 594. Raghnall m Suibhne m Mail cholaim m Fagartaigh m Muircertaigh m Mail breasail m Cathmail m DUinechaid m Canann m Con ghamna m DUinechaid m Edalaigh m Fiachrach m Fiachna m Feradaigh m Muiredaigh m Eogain. 595. Emann mac Briain m Con muighe m Riocaird m Con uladh oig m Con uladh moir m Donnchada m Murchadha m Sitrig mic Giolla crist mic Con uladh m Raghanill m Muircheartaig m Maoil breasail. 596. (Page 61, col. a) Fearadach mac Muiredhiagh m eoghain, .ii. m lais .i. Cumain (o bfuilit clann Cumain) et Fiachna. 597. Fiachna, uero, tri mic lais, .i. Fiachra (o fuilitt cenel Feradaigh tess) et Errnin (o ta cenel nErrnine atuaidh) et Suibne mend (o ta muinter Brochain. 598. Duineachaid m Edalaigh m Fiachrach m Fiachna, .ii. mac lais, .i. Cu ggamhna et Maol fabaill. 599. Maol fabaill (o ta tuath Mael fabhaill) da mac lais .i. Maol caindigh (athair Loingsechain) et Ainfeith (athair Maol ruanaidh). 600. Cu gamna, uero, .u. mic lais, .i. Canann, Conaing, Catluan (o ta teallach Cathluain), Maol brighde, et Dubhagan. 601. Ua do Conaing, Catluan m Flannagain m Conaincc. Ua do Maoil brighde, Cathluan m Taidgh m Mael brighde. Ua do (col. b) Dubhagan, Cionaeth m m Conaing m Drubhogain. 602. Duineachaidh m Canann, .iiii. mic aige .i. Cathluan (o fuilit teallach Cathluain), Cathmhaol (o bfhuil teallach Cathmhaoil), Mael fabhaill (o ta tellach Mail fabhaill), et Maol bresail (o bfuil teallach Mail bresail). 603. Brolchan mac Celgine m Dichon a ta muinter Brolchain. As e an Dichu sin, uero, ro bendaigh Maol rubha comorba Comghaill. Da theallach acc muinter Brolcain .i. tellach Mail geimhrid (o fuil Giolla ciaran et a mac .i. Suibne), tellach Maol padraicc, uero; brathair don Maol pattraicc sin Maol geimridh. 604. Tri mic Duib insi m Mail patraicc .i. Riagalach, Dunchad, et Mael brighde. Mor ingen Duibh insi mathair Mael muire comorba Patraicc. 605. Riagalach, dano, athair Gille ciarain ocus MicEitigh et Cionaethai. 606. (col. c) Dunchad, dano, athair Mhaoile tuile. 607. Maol brighde, dino, athair Diermada ocus Aedha et Muiregein et Maoil isa an cleiricc. Do Genelach Ceineoil Feradaigh Andso 608. Giolla girgiu m Gilli luadon m Congaile m Drugain m Fogartaigh m Mail maith m Duinechaidh m Edalaigh m Cuind m Mail fuadaigh m Clumain m Foramnain m Feradaigh m Muiredaigh m Eoghain m Nell noigiallaigh. (col. d) Genelach Cheneil Feradaigh Beus .i. Muinter Brolchain 609. Maoil iosa m Mael brighde m Duib insi m Mael patraicc m Doiligein m brochain (o ttat muinter Brolchain) m Elgine m Diochon m Floinn find m Maili tuile m Crunnmhaeil m SUibne mend m Fiachna m Feradaigh m Muiredaigh m Eoghain m Neill. (Page 63) Genelach .H. Conchobair Muighe H-Ithe Beus 610. Muircertach m Loinccsicch m Flaithbertaigh m Catain m Grugain m concobair m Ferghaile m Maile duin m Maile fithrigh. Genelach Cloinne .H. Mail Tuile 611. Corpmac m Uilliam m Corpmaic m Concobair m Cathail m Muircertaigh m grighoir m Conaing m Congail m Giolla brigde m Mail tuile (col. b) m aonghusa m Connla m Muircertaigh m Muiredaigh m domnaill m Concobhair m Domhnaill m Taidgh m eoghain m Cairpre m Corpmaic m Aedha m Mail tuile (a quo clann i Mail tuile) m Mail fithrigh m Aeda uairidnigh. Genelach .H. Brothlachain 612. Mail isa m Mail brighde m Duibh insi m Mail padraicc m Doilghein m Brolcain m Celgine m Mail Dichon m Flainn finn m Maoil tuile m Crunnmaoil m Suibne menn; ata so scriobtha tuas. (col. c) Genelach Clainni Cathusaigh 613. Enda m Colmain m Mael cainnigh m Mael fothartaigh m Mael fuadiagh m Cathasiagh m Forbasaigh m Mael rubaidh m Con (nel Dub) dibheirg mic Baedain m Muirchertaigh m Muireadaigh m Eogain m Neill. [Cenel n-Echach In Chodaig] 614. (col. d) Eocho mac Eogain (a quo cenel n-Echach an chodaigh), .ui. mic leis .i. Doe, Ciaran, Fedlimid, Mael feirn, Asan, Menne. 615. Doe cetus. As e robad ri o Fiachrach uile et ceneil Echach an codaigh co ndorchair la .h. mic Carthainn a chat Guirt an chata. As uadha atait .h. Lonain. 616. Ciaran a quo .h. Ciarain uile .i. sil Ciarain .h. fiachrach, ocus sil Ciarain duin da en a ndal Araidhe, et sil Ciarain a n-Oirtheraibh. 617. Fehlimid a quo .h. Ceallaigh, .h. Carudhan, .h. Tigernaigh, .h. Grugan, ocus aroile cenela. 618. Mael fearna a quo muinter Rois mic Reca, ocus mic mic Muiredaigh ocus mic mic Conghail, .h. Serraigh, et .h. Dhonnghaile, et .h. Aedhain. 619. Assan a quo .h. Reithige, et .h. Dremnain, ocus h. Dingnidh. 620. Menne a quo .h. Canand .i. na goibne, et .h. Cairne. Genelach Ceneil Echach an Codaigh Indso 621. Donn m Dub dhuinn m Echdhuinn m Ceallaigh lethigh m Mail brighde m Broaithe m Aenghusa m Anairg m Fiamain m Fedlimthe (col. d) m Echach m Eogain m Nell noigiallaigh. As ac an Aenghus sin condreccait .h. Cellaigh ocus .h. Carodhan. 622. Giolla martain m Gilla conaill m Gormghail m Dubtaigh m Carudhan (col. d) m Furudrain m Fianghalaigh m Aenghusa. Ag Fiamain, uero, condregait .h. Cheallaigh, et .h. Grugain, .h. Charadain et .h. Tigernaigh. [Cenel n-Echach Bindigh] 623. Page 64, col. a) Eochaidh bindech m Eoghain sen a cloinde; (tri mic imlesna in cech suil do co ro soi Padraic i n-aenmac imlesna ar ba cuma ba forreil do sis et suas) .i. Lairen, Crimthann, Eocho, Daire, Maine, Gogan; amail as-berar: Lasren, Cremtann, Daire dian Eocho, Maine co moighiall is Aodan ger dian i ngail .ui. mic iad Eachach bindigh. 624. Clann Domnaill m Lasrein .i. cenel mBinnigh glinne et cenel mBindigh tuaithe rois et cenel mBindigh locha drochait et cenel mBindigh glinni duin. 625. Clann Aedha mic Lasrein .i. fir Muighe locha et muinter Ailb et araile arcena. 626. Clann do Diermait mac Laisren .i. clann Osen, ocus .h. Tomrair et muinter Tighe na comairce et .h. Brian et .h. Bogain et as dia shiol Fothadh na canoine .i. Fothadh (col. b) m Fesa scel m Diermada m Amsoin m Mail cothaidh m Diermada m Feradaigh m Eachach m Diermada m Lasren m Eachach gindigh; et es dia siol Flannabra fial, ocus Flann febla mac Scannlain. 627. Clann Criomthainn .i. clann Forballaig m Criomhthainn mic Echach binnicch. 628. Secht mic Forballaigh m Con boirenn m Crimhthainn m Echach binnigh .i. Cinaeth, Garb, Mael cuillenn, Fiachna, Teitidhan, Admullan, Conallan. Teitidan, ocus Admallan dibaid. Do clainn Cinaeta muinter Bradadain et muinter Beithir. 629. (col. c) Cionaeth m Bradadain m Floind m Ferghusa m Conghalaigh m Dunchada m branain m Conaill m Cinaetha m Forballaigh m Con bhoirenn m Criomhthainn m Eachach bindigh. 630. Garb dano da mac lais .i. Tolgus, ocus Ailghenach. As e an t-Ailgenach sin athair Mael rubha. As do cloinn Tolghusa muinter Muinechain, ocus muinter Cainidhe. Muinecan mac Conaing mic Mael colaim mic Conaill a quo athair Mael brighde .h. Cainidhe. 631. O Mael cuillinn .h. Mail cuillinn, .h. Fiachan, .h. Dub scuile mic Fiachan, ocus Brodagan mac Fiachan. 632. Clann Conaincc .i. muinter Sgremda i nn-ibh Echach .i. clann Forballaigh (col. d) na coille sin. 633. Clann Odran .i. muinter Cuag, ocus clann Tirechan, ocus clann Eachach et .h. Lachtnan, .h. Corpmaic, .h. Tuatgaile. 634. Do clainn Cremtainn mic Eachach binnigh annsin. 635. Clann Daire mic Eachach bindigh: .h. Cathdaman, .h. Magan. 636. Clann Maine: .h. Cuanan; ingen do, Brighed ingen Maine. 637. Clann Gogain: dibaid acht began. As dia clainn Odhur o Duib duanaigh a n-Aentraib. 638. Daitgheal, ocus Drughan, Tnuthgal, Faibith: .iiii. mic Congalann innsin ag loch Drochait. Clann an cethrair sin: Mael foitbhil mac Congalann et Uidigen mac congalann i nGlenn, Dub duin tra mac Congalann a tuaith Rois. 639. Clann Dathghil cedus .i. teallach n-Uaireirghe, ocus tellach Mael aenaigh .i. mic Con caille et .h. Con betadh et .h. Brain et .h. Murchadain, ocus .h. Dub roilbe. 640. (Page 65) Teallach Mael aenaigh .i. mic Tortan, ocus .h. Donnchada, ocus mic Madagan, ocus mic Eromain, ocus mic mic Unsgeith, ocus mic Giolla croine. 641. Teallach n-Uaireirghe, ocus teallach Mhael aenaigh o Daithgel. Teallach nDrugan o Drugan, ocus tellach Fabaithe o Fabhaithe, ocus tellach Adhmaill o Tnuth adhmaill. Tellach nDrugan, uero, .h. Daimin, ocus .h. Drugan cona cinedaibh. Tellach Fabaithe, mic mic Longaircc, ocus mic Carthaigh geige. 642. Tnuthghal adhmall, dano, mac Congalann, da mac lais i. Datan, ocus Docardach. Datan o tait .h. Dathan. Dochartach, .uiii. mic lais .i. Duncadhan, Conaing, Eiccertach, Fogartach, Cronmacan, Dub duin, Fergusan; Imorman, an t-ochtmad mac do Dochartach, dibaid sein. 643. O Dunchadhan Domnallan cona macaibh. 644. O Conaing Madadan cona cined .i. Gilla colla, ocus Mael muire, da mac Madadan mic Conaing. 645. Eiccertach dano aonmac lais .i. Dub lachtain. 646. Tri mic la Dub lachtna .i. Colman, ocus Goban, ocus Imthecht domhnaigh. 647. .iiii. mic la Colman .i. Gilla michil et Cu fronio, ocus Conamhail, ocus Donnsleibe, dibaid sein. 648. Guban dano aonmac lais .i. Dunchadh. 649. Imtecht domhnaigh uero mac lais .i. Foghartach. 650. Dochartach, .ii. mac lais .i. Soilech, Cronmhacamh. 651. Domhnallan mac Cronmhacain, mac do-sein Ainbed. Rancu mac Dronmacain o tait .h. Rancon. 652. Dubduin mac dochartaigh, mac do-sein Conein. 653. Domhnallan dano mac Conen, da mac lais .i. Dunchad, ocus Gilla ulltan. 654. Ferghus mac Dunchada, mac do-sein Ciall connacht. 655. Dianghus mac Maile duin mic Failbe, mac lais .i. Nogus diaruo mac Cernach (o bfuilit clann Cernaigh), dier mac Faelchu (o tait .h. Senaigh, ocus .h. con cathaisi), ocus diaruo mac Dub cu (o tait .h. Catanaig et .h. Laignen). 656. Muirgius mac Diangusa o tiat .h. Draighnen. 657. Narcu mac Dienghusa o tait .h. Furarain. 658. Cathghus mac Cobraigh, as dia clainn Muirir hi Conaill. Genelach Cloinne Cernaigh Indso 659. Cernach mac Noghusa mic Dienghusa mic Maile duin. 660. Cu galann mac Maele duin, as o suide cenel mBindigh glinne duin, ocus locha drochait. Ag Mael duin condregait clann Cernaigh riu .i. .h. Duinechaidh, ocus .h. Mail tredha et .h. Comruite mic Cernaigh cona cinedaib, ocus .hl Gormala .i. Gisladh et Madadhan et mic an Clairinigh, ocus mec Oirc cona cineda. 661. Tri mic Nogusa .i. Cernach mac Noghusa, ocus Faelchu mac Nogusa (o tait .h. Senain, ocus .h. Con cathaisi); Dubchu mac Noghusa (o tait .h. Catanaigh et .h. Laignen). 662. Catanach mac Dubhchon mic Nogusa mic Fiangusa mic Maile duin. 663. Dienghus mac Maile duinn, tri mic lais .i. Noghus, ocus Muirghes (o tiat .h. Draighnen, ocus aroile cenela arcena); Narcu (o tait .h. Furaran, ocus .h. Cairellain, ocus .h. Dalachan, ocus .h. Danann, ocus .h. Nargaile et alii). 664. Clann Narchon ann-sin acht is a tuaith Rois aitrebait clann Narchon. 665. Muirghes, ocus Dubh duin, dano, da mac Con galann i Tuaith Rois. As dia chinedh .h. Dortain (Page 66) et .h. Gillan et .h. Dub tuinne, ocus .h. Fothadan. 666. Cathghus mac cobraigh mic Maile duin i tuaith Rois, as dia cinedh mic mic Muirir hi Conaill. 667. Cuag mac Mael chon mic Odran m Fialgusa mic Flaithniadh mic Oirmedhaigh mic Cathmadh mic Erbloind mic Guaire mic Colluind o fuilit muinter Cuag. 668. Fiacan mac Cronmacan mic Odrain a quo teallach Fiachan. 669. Maenach mac Muiredaigh mic Mail charain m Ellimain m Diermada m Ellimain m Cathfadha m Congail m Mael taisi m Dabaisi m guaire m Colmain m Cremtainn m Echach binnigh. 670. Mael anfaidh m Diermada; Deran m Becan m Mail anfaidh m con brocan m Dabais. 671. A Ferunn muinter Deran ard gobail a taebh Atha medoin; uaidib ainmnighter bruigen Deran, ocus .h. Fhannain, ocus muinter Deran. 672. Fannan mac becdai, ocus Deran mac Becdai. Do muintir na Sgrine .i. .h. Feran .i. Loingsechan, ocus Mael Martain .i. Feran mac Duinechaidh m Diermada. 673. Ailcing mac Faillinene mic Dabais mic Guaire mic Colmain mic Cremthainn m Echach bindigh. 674. Dunchad mac Gormgail mic Madadhain mic Mail brighde mic Ailcing. 675. Dachuailen mac Guaire m Colmain mic Cremhthainn mic Eachach binnigh. 676. It e indso tri tellaige ceneil mBinnigh glinne .i. tellach mBrainain, ocus teallach Cathulan, ocus tellach Dub railbe mic Uititein. 677. Gilla mac Banbain mic Dubhgaill mic Aengusa mic Catalan mic Uililein. 678. Mael menman dano mac Uathmharan mic Dubh roilbe. 679. Uidigen mac Dub roilbe mic Lachtnain mic Branain mic Uidigen mic Con galann. 680. Taigen dano mac Mail foifil mic Con ghalann a quo teallach n-Uaireirghe. 681. Braen mac Gairbeith mic Uaireirghe. Dub roilbe mac Muiredaigh mic Uaireirghe. Murcadhan mac Muiredaigh mic Uaireirge. 682. Dunchadh mac Daimene mic Maeil ghairb mic Ainfet mic Mael fhabhaill mic Drugain mic Con galann. 683. Dunchadhan mac Mail enaigh mic Daithghil mic Con galann. Genelach Ceneil mBindigh Tulca Og 684. (col. a) Gairbeth m Cionaetha m Gilla cumine m Con bethadh m Domhnallain m Gairbeth m Uaireirghe (col. b) m Mail fabaill m Daithghili m Con galann m Elganaigh m Cobraigh m Maile duin m Failbhe an lem m Ulltan m Domhnaill m Lasrene (col. c) m Echach binnigh m Eoghain m Neill. Genelach Ceneil mBindigh Glinne Duin 685. Donnchadh m Con chairn (col. d) m Con railge m Maela duin m Ciarmaic m Cindetigh m Dub railbe m Uidigen m Con galann m Elganaigh m Cobraigh m Maela duin (Page 67, col. a) m Failbhe an lem m Ultan m Domnaill m Lasrine m Echach bindigh. Do Cenel mBindigh Beus 686. Gilla padraicc m Giolla muire m Mail cothaigh m Udrai m Uaireirge m Failbe m Muireadaigh m gormgail m Failbe m Murbait m Gormgusa m Muireadaigh m Aedan m Echach bindigh. 687. Donnchad m Donnchada (col. b) m Inneirghe m Uaireirghe m Failbe m Muiredaigh. 688. Muiredach m Lachtnan m Conghalaigh m Con chaille m Mail brighde m Uaireirghe m Mael fabhaill m Dathghaile m Con galann m Ealganaigh m Cobraigh. 689. Giolla muire m Mail cothaigh m Mail patraicc m Mail muire m Mail cothaigh m Udrai. 690. Concobar m Dunchada (col. c) m Concobair m Duinn m Donnchada m Inneirge m Fergnai.