The Genealogies of the Sil Maine

 

Sil Maine. 
         The Families of Tethba - 1370
         Topographical Poems - O'Donovan 
 
 
         O Catharnaigh            Lord of Tethba
         O Cuinn                   "
         Mag Confiacla             "
         O Lachtnain               "
         O Muiregan                "
         O Flanagan                Lord of an Comar
         O Braoin                  Lord of Breghmaine
         Mac Con Medha             Lord of Muinter Laedagain
         Mac Aedha                 Lord of Muinter Tlamain
         Mac Taidg                 Lord of Muinter Siorthachain
         Mac Amhalgada             Lord of Callriaghe
         Mac Carrgamna             Lord of Muinter Maol tSinna
         O Dalaigh                 Lord of Corca Adam
         O Muiredhaigh             Lord of Cinel Tlamain
         O Scolaidhe               Lord of West Dealbhna
         O Comhraidhe              Lord of Ui Mac Uais
         O hAedha                  Lord of Tir Tethba
         O Cearbhaill              Lord of Temahair
         O Duinn                    "
         O Ronain                  Lord of Cairbre Gabra
         O hAengusa                Lord of Gailenga Beaga
         Mac Gilla Sechlainn       Lord of South Bregh
 
 
 
 
    Genelogia cloinne Maine mic Neill andso sis.
 
 
   B.B. facs. p. 81b.  (Book of Ballymote)
 
 
   Maine mac Neill Naoigiallaigh otait Fir Tebhtha, cuic meic leis .i. Fiachna,
   Enda, Cremhthand, Brian, Bracan.  In Bracan sin dna is uad atait Brecaighi, 7
   is e a mac, Cobthach mac Bracan, 7 Feradach mac Duach, ri Iartair Midhi,
   ro tignaic Isell Ciaran do Dhia 7 do Chiaran co brath amail fod fo altoir,
   7 is i seo a crich o tha (no o Dail Atha) Ilatha co Glais Mealla mna Bracain
   7 o tha Loch Lochraighi co nuigi in Croit.
      Brian mac Maine da mac leis .i. Brenaind 7 Cremthand.  Tri meic ag Brenaind
   .i. Crimthand, Condmach, Aedh.  Tri meic la hAed .i. Corc 7 Cathasach 7 Blathmac.
   Mac Do'n Curc sin Aedh a quo hUi Aedha Eichne.
      Crimthand mac Brenaind cuic meic lais .i. Ainmiri otait Sil Ronain m. Ainmirech
   7 Ronan mac Crimthaind otait Sil Ronain Bregmaine: Baetlobur otait Cland Baetlobair: 
   Domnall otait hUi Domnaill Breagmaine.
      Domnall mac Crimthaind tri meic leis .i. Dondgus otait Cland Dondgusa: Flandcadh
   otait Muintier Flandcada: Cetharnach otait Muinter Cetharnaigh.  a mac Dondgusa
   m. Domnaill m. Crimthiand .i. Miadhach otiat Muinter Miadhaigh 7 Mael Coindigh
   otait Muinter Mac Choindig.
      Mael Fothaig mac Crimthaind m. Briain m. Maine o ta Callraige Breagmaine 7
   U Siagaill (.i. na leagha) 7 U Coinin 7 U Brogaig ut alii aiunt.
 
   B.B. facs. p. 82
 
 
      Ainmiri mac Crimthaind aen mac lais .i. Ronan. 
      Cuic meic la Ronan .i. Flandgal diLaidh 7 Fergal 7 Foilgine 7 Dinfhertach
   7 Forandan.  Aen mac la Forandan .i. Mail Duin.  Aen mac ag Mael Duin .i. Fergal.
   Da mac la Fergal .i. Suibne otat Cland tSuibne (.i. Muinter Laegachan 7 Muinter 
   Searachain 7 AMuintir Essain) 7 Neachtain otait Cland Neachtain (.i. Muintir Mael 
   Shinda 7 Muintir Tlaman).
      Ceitri meic ag Suibne .i. Dubren a quo Muintir Laechain, Coscrach a quo
   Muintir Searcacahin, Naennenach a quo Muintir Cerin, Snedgus a quo Muinter Ballan.
      Nechtan aen mac lais .i. Dubh-da-tuath.  Aen mac ag Dub-da-tuath .i. Brocan.
   Da mac la Brocan .i. Sealbach (otait Muintir Tlamain) 7 Flaitili.  Da mac ;la 
   Flaitili .i. Mael Conaire otait Muintir Mael Conairi 7 Mael Sinda otait Muintir 
   Mael Sinda.  Ceitri meic la Mael Sinda .i. Indrechtach a quo Tellach Indrechtaigh, 7
   Mael Ciarain a quo Tellach Mail Ciarain, Fland a quo Tellach Flaind, Congalach
   a quo Tellach Congalaig.
 
      
      Aed mac Brenaind tri meic lais ut dixit sann .i. Corc 7 Cathasach 7 Blathmac.  Aen
   mac la Blathmac .i. Congal.  Aen mac la Congal .i. Colla.  Da mac Colla .i.
   Fland (ota Sil Fland) 7 Bec.  Se meic la Bec .i. Conaing otait Cland Conaing,
   Congalach, Murchad, Muircertach otiat Cland Muircertaig, Diarmaid a quo Cland Diarmada,
   Concobar otait Muintir Tadgan.
      Mac do'n Concobar sin, Breasal.  Da mac Breassail .i. Gabalach (otait Muintir
   Gabalaigh) 7 Braighthe.  Da mac Braighthe .i. Finachta (a quo hUi Finachta) 7
   Mael Benachta.  Da mac Mail Bendachta .i. Mac Odhar (otait hUi Sleagan) 7 Tadgan.
 
      Secht meic la Tadhgan .i.
      Cernachan a quo Tellach Cearnachan.
      Duibgind a quo Tellach nDuibhgind.
      Dublat a quo Tellach nDublait.
      Congal a quo hUi Congail.
      Mugaighi a quo hUi Mugaighi.
      Fagartach a quo Fagartaigh.
      Madudan a quo Mhadudain.
 
      Cearnachan tri meic leis .i. Muirigen a quo hUi Muiricen, Cibleachan a quo
   hUi Ciblecan, Cathalan a quo hUi Cathalan.  Da mac la Cathalan .i. Catharnach a
   quo hUi Catharnaigh, Congalach a quo Tellach Congalaigh .i. Meic Meic Duarca a
   quo Meic Meic Duind.
 
     Bracan mac Maine, a quo Brecraighi nominantur, ceatrar do cloind lais .i.
   Eogan in laech 7 Faechan in clereach 7 Feidlim 7 DIne da naem-oig ut dicitur:
 
      "Failigh Sarait bean Maine do breith meic a n-aen baile.
       Enda, Fiacha rug in bean; Bracan, Brian 7 Crimthan.  
       Ceathrar cloindi Bracain bain gan cruas gan gaindi fri glaim.
       Dine is Feidlim caem ro clas, Faechan is Eogan amnas."
 
       Ceitri meic la hEogan .i. Cronan 7 Saran 7 Colman 7 Aedh.  Eogan otait
   hUi Lachtnan .i. Rigraidhi Brecraighi 7 hUi Artagain 7 hUi Fuagarta cona 
   coibhneasaib, mac Lachtnan m. Aedha m. Eogain m. Breacain m. Maine m. Neill
   Naoigiallaigh.
       Cland Faechain .i. hUi Mongain 7 hUi Eicertaigh 7 hUi Sinchin.  Ceitri
   cailleacha Sil Maine .i. Dine ingen Bracain 7 Forbaisi ingen Aedha m. Brenaind
   7 Lasair ingen Ronain 7 Sinich o Thigh Sinchi.
 
      "Feidlim ingen Bracain bain mathair Mundu mac Tulchain.  Di Corco Raide
       rathmair dib a dine a deaghathar.
       Mundu mor mac Tulchain tren mac Deagha mic Treaa tren mic Dubhthaich duind
       rob' ssaraigh mic Maidhian moir mic Raidi."
 
 
   B.B. facs. p. 82b
 
   
      Genelach antShionnaigh .i. O Catharnuigh.
 
 
      Niall mac Ruaidri m. Congalaigh m. Mail Ecloind m. Neill m. Ruaidri m.
   Taidg m. Taidg m. Ruaidri m. Fagartaig m. Catharnaig m. Cathalin m. Cearnachain
   m. Breassail m. Concobair m. Beice m. Tadgain m. Mail Bendachta m. Bruidi
   m. Colla m. Congalaigh m. Blathmeic m. Aedha m. Brenaind m. Briain m. Maine m. Neill 
   Naoigiallagh.
      Fagbhaidh Leabhar Ui Dubhagain "Breasal, Concobar, Bece" as in ngenelach-sa
   annso oir aseadh adeir "Cernachan m. Tadgain m. Maoil B 7c m. Braiche m.
   Bresail m. Concabhair m. Bece m. Colla m. Congaluigh m. Blathmic m. Aodha
   m. Brenuind m. Briain m. Maine.
     Genelach Ui Aodha Iartuig .i. Muintir Tadhgain.  Cond mac Aedha m. Muiredaigh
   m. Cuind m. Congalaigh m. Cathalan m. Cearnachan.
     De genelogia Bregamine .i. Ui Bhraoin.
   Echtigern mac Sitriuga m. Floind m. Echtigernd m. Brain m. Ruairc m. Flandcadha
   m. Domnaill m. Crimthaind m. Brenaind m. Briain m. Maine m. Neill Naoigiallaigh.
 
      Genelogia Sil Ronain .i. Mec Con Medha.
   Sitriug mac Con Meda m. Gilli Caindig m. Cuind m. Ruairc m. Ainbitha m. Laegachain
   m. Cernaigh m. Duibren m. Suibne m. Floind m. Fergail m. Mael Duin m. Crundmail
   Forandan m. Ronan m. Ainmiri m. Crimthaind m. Briain m. Maine m. Neill.
      Genelogia Mec Con Meda a Tir Ele.
   Domnall mac Gilla-na-naem m. Con Meadha m. Giolla Chaindigh.
      Genelogia Bregmaine.
   Ainmiri mac Cremthaind o fuil Sil Ronain m. Ainmireach: seacht meic Ronain m.
   Ainmireach, dibeidh iadsein genmota aen mac .i. Forandan m. Ronain o fuilet
   Clann Nechtain 7 Clann tShuibhne.
      Genelach Meg Carrgamna andso.
   Tadg mac Domnaill m. Congalaigh m. Muircertaigh m. Gilli Criots m. Imair
   m. Carrgarmna m. Taidg m. Gilli Ultain m. Fiachra m. Indrechtaigh m. Mael Sinda
   m. Blaitilleadh m. Brogan m. Duibh-dha-tuath m. Nechtain m. Floind m. Mail Duinn
   m. Crundmail m. Forandan m. Ronan m. Ainmiri m. Crimthaind m. Briain m. Maine.
      Mec Aedha bheos Genelach Muintire Tlamain.
   Cu Choicrichi mac Aeda m. Cathachain m. Cathail m. Cellaig m. Cumascaigh m.
   Tlamain m. Sealbaig m. Brocain m. Duib-da-thuath m. Nechtain m. Floind m. Maili
   Duin m. Crundmail m. Forandain m. Ronain.
      Giolla-na-naomh mac Siagnatain m. Con Caille m. Con Coigriche (reamraite)
   m. Aodha m. Cathaghain 7 aroile.
      Genelach hUi Indeirge.
   Cu Coicrichi mac Neill m. Loinsigh m. Domnallain m. Indeirge m. Ainbith m.
   Laegachain m. Ceithernaigh m. Duibren m. Suibhne m. Floind m. Fergail m.
   Maili Duin m. Crundmail.  Tadg mac Fogartaigh m. Muiredaig m. Fogartaigh.
   Cathalan mac Uacan.
 
 
   B.B. facs. p. 83
 
 
      Cland Tadgain in tren-fhir etc.
      
 
 
   H.2.7, p. 168
 
 
   Genelach Bregmaine.
 
   Conchobor mac Domnaill m. Echthigirnd m. Shitriucca m. Fhlaind m. 
   Brain m. Ruairc m. Lachtna m. DOmnaill m. Crimthaind m. Brenaind
   m. Briain m. Maine m. Neill Naoigiallaigh.
 
   Genelogia Sil Ronain [i.i Mec Con Medha a Tir Ele].
 
   Sitriug mac Con Meda m. Gilli Caindig m. Cuind m. Ruairc m. Ainbitha m. 
   Laegachain m. Cernaigh m. DUibren m. Suibne m. Floind m. Fergail m.
   Mael Duin m. Crundmail m. Forandan m. Ronan m. Ainmiri m. Crimthaind m. 
   Briain m. Maine m. Neill.
 
   Genelogia Mec Con Meda a Tir Ele.
 
   Domnall mac Gilla-na-naem m. Con Meadha m. Giolla Chaindigh.
 
   Genelogia Bregmaine.
 
   Ainmiri mac Cremthaind o fuil Sil Ronain m. Ainmireach: seacht meic
   Ronain m. Ainmireach, dibaidh iadsein genmota aen mac .i. Forandan
   m. Ronain o fuilet Clann Nechtain 7 Clann tShuibhne.
 
   Genelach Meg Carrgamna andso.
 
   Tadg mac Domnaill m. Conglaigh m. Muircertaigh m. Gilli Criost m. Imair m.
   Carrgamna m. Taidg m. gilli Ultain m. Fiachra m. Indrechtaiga m. Mael Sinda
   Bliatilleadh m. Brogan m. Duibh-dha-tuath m. Domnaill m. Crimthaind m.
   Brenaind m. Brian m. Mane m. Neill N.
 
   Genelach Sil Ronan.
 
   Domnall mac Gillai-na-noem m. Con Meda m. Gilli Chainnig m. Cuind m. Ruairc
   m. Anfith m. Laegacain M. Cernaig m. Cuind m. Ruairc m. anfith m. Laegacain
   M. Cernaig m. Duibrein m. Suibni m. Flaind m. Fergail m. maili Duin m.
   Crundmail m. Forannain m. Ronain m. Anmere m. Crimthaind m. Brenaind m. Briain
   m. Mane m. Neill N.
 
   Genelach Muintiri Mail Sinna inso.
 
   Imar mac Cargamna m. Thaidg m. Gilli Ultain m. Fiachra m. Indrectaig m.
   Mail Sinna m. Fhlaitiled m. Brocain m. Duib-da-thuath m. Nechtain m. Flaind
   m. Maili Duinn m. Crunmail m. Foronain m. Ronain m. Anmere m. Crimthaind
   m. Brenaind m. Briain m. Mane.
 
   Genelach Muintiri Loingsig.
 
   Cu Chacrichi mac Neill m. Loingsig m. Domnallan m. Inderge m. Anbith m. Loegachan.
 
   Genelach Muintiri Tlamman.
 
   Gilla-na-noem mac Gilli Siadnatan m. Con Caillea m. Con Chaicrichi m.
   Aeda m. Cathachan m. Cathail m. Cellaig m. Cumascaig m. Thalamman m.
   Selbaig m. Brocain.
 
 
   H.2.7, p. 169
 
   Cethri meic Suibni .i. Dubrein a quo Muintir Laegcan, Coscrach a quo 
   Muintir Sercan, Noenninach a quo Muintir Cherin, Snedgus.  Ni agbaim a chlanna.
   
 
      Genelach Muintiri Tadgain inso sis.
   
      Tadgan mac Mail Bernnachta ocht meic lais .i.
      Cernachan 7 Dubcend 7 Dubshlat 7 Congal 7 Mugaidi 7
      Fagartach 7 Machudan 7 Gabalach.
         Cernachan a quo Tellach Cernacain.
         Dublat a quo hUi Dubslait
         Congal a quo hUI Congail
         Mugaidi a quo hUi Mugaidi
         Fagartach a quo Fagartaig
         Machudan a quo Machudan
         Gabalach a quo Gabalaig.
 
      Tri meic la Cernachan .i. Cathalan, Muricen, Ciblechan: Muricen a quo
   hUi Muiricen: Ciblecan a quo Tellach Ciblechan, Meic m. Bubain 7 Meic Con
   Chenaind; Cathalan da mac leis .i. Catharnach a quo hUi Catharnaigh 7 
   Congalach a quo Tellach Congalaig.
      Catharnach da mac leis .i. Muredach 7 Fagartach.
      Tri meic la Fagartach .i. Tadg in Sinnach FInd, 7 Becc .i. in Sinnach Odur,
   7 Muirchertach .i. in clerech.
      Tri meic la Tadg .i. Tadg Sinnach 7 Muredach Sinnach 7 Cinaed; 7 dibdaid Cinaed.
      Se meic la Tadg Sinnach .i. Ruaidri 7 Domnall 7 Conchobor (.i. in sacart)
   7 Sitriucc 7 Niall 7 Gilla Issu (.i. in sacart aile).  Mac Odor imorro
   (a quo hUi Slegan) derbratair do Tadgan.  Finnachta brathair do Tadcan beus a quo
   hUi Finactai.  Ic Braithchi comraicait Muintir Tadgan 7 hUi Gabalaig conid dia
   cumniugad sin ro ehan in sencaid in laid ita sis:
 
      "Cland Tadcan in tren-fear thair mac Mail Bennachda barrglaind cland in fhir
   threoraig gan tar na h-eolnig ic an imrad.  Secht meic ic Tadcan gan tain orgein
   in ciniud eomlan da turim co tend treorach indar lem's am an-eolach.  Cernachan
   is Dubcend dil, Dubshlat is Congal crichid, Mugaidi is Fagartach flaith 7
   Machudan mor-maith, a cland sin isin tuaith trein go maithius is co imor-mein,
   gen chonus 7 cen chair is solus tri an sloinntib.  Tri meic Cernacan ger chian:
   Cathalan in chleth comfial, Muricen fer tend gen tar 7 in cend Ciblechan.
   Da mac Cathalan gen chrad, Catharnach eubaid comlan gec thend mbuanna bladach
   's in cend cuanna Congalach.  Da mac Catharnaig gen cheilg diado dis dirig 
   drechdeirg.  Muredach taartach thair 7 Fagartach fossaid.  Tri meic Fhagartaig 
   cen fell; Tadg in toeb-fota toebseng, Becc in fer baga brertach is in malla 
   Murchertach .
 
 
   H.2.7, p. 170
 
 
   Tri meic Taidg, ba fer fledach; Tadg is in mind Muredach, breth in bili nir
   bo baeth im Midi ba cleth Cinaeth.
 
   Tadg mac mic Taidg Tethba taisig se meic in rig romaisig gan gairm go
   treorach im thig: am eolach ainm cech oen-fir.
 
   Ruaidri 7 Domnall na ndian, Conchobor in fer fir-fial, Sitriucc, Sinnas bas
   cian clu, Niall 7 Gilla Issu.
 
   Finnachta is Mar Odar an, brathair thenna do Tadcan.  
 
   O'n dis nach lenab lecta hUi Slegain is hUI Finnacta.
 
   Ic Braithchi ba derg in daig orgeinset hUi Gabalaig, na fir nach fodmat in
   fan i comrac is Cland Tadgan."
 
   Croeb choibniusa hUa Catarnaig 7 Muintiri Tadgan nso sis:
 
     Muredach mac Taidg m. Fagartaig m. Catarnaig.
     Catharnach mac Beicc m. Fagartaig m. Catharnaig a quo hUi Catharniagh .i.
     Sinnach (.i. in Sinnach Odor).
     Becc mac Murcertaig m. Fagartaig m. Catharnaigh.
     Dubthach mac Fgartaig m. Murcertaig.
   
   Genelach mac mic Duairc.
 
   Amlaib mac Congalaig m. Airt m. mic Duairg m. Congalaig m. Cathalan m.
   Cernacan m. Tadgan.
 
   Genelach hUa Muiricen.
 
   Agda mac Cathail m. Aeda m. Muircertaig m. Muricen m. Cernacan m. Tadcan.
   (Cathal 7 Tadg 7 Aigredan 7 Cualluctan 7 Cernachan cuic meic Aeda hUi Muricen
   insin).
 
   Genelach hUa Agda.
 
   Gilla-na-noem mac Flaind m. Muiredaig m. Aeda m. Cuind m. Congalaig m.
   Cathalan m. Cernachan m. Tadcan.
 
   Genelach hUa nGabalaig.
 
   Diarmait mac Con Chacrichi m. Sitriucca m. Con Chaillea m. Bressail m.
   Amalgaid m. Bressail m. Ceternaig m. Gabalaig m. Tadcan.
    
   Genelach hUa nDubslait.
 
   Fergal mac Neill m. Fergail m. Aeda m. Flaind m. Fathraictig m. Dublait m.
   Tadcan.
 
   It iat inso na rig rogabsat Tethba do Muintir Tadcan 7 a n-aideda beus.
 
   979 a.d.   Agda mac Duibcind m. Tadcan ec atbath.
   997        Gilla Enan mac Agda occisus est o SHil Ronan.
   1014       Gilla Colaim hUa Agda occisus est o Mac Duind m. Dondgaile in
              Druim Rathe.
   1031       Agda mac Gilli Coluim hUi Agda occisus est o Fhland m. Bedban.
              Muredach mac Catharnaigh ec atbath in ailithri .i. in Glind-da-locha.
              Cu Chacaid mac Muredaigh occisus est o Challraigib.
   1038       Conaing hUa Muricen occisus est o macaib Muredaig m. Catharnaig.
   1066       Mac Conaing hUi Muricen occisus est o Aedh hUa Conchobair 7
              o Cathal hUa Muricen.
   1067       Tadg hUa Muricen occisus est o Muintir Thlaman.
   1071       Aegredan hUa Muricen occisus est o Chonmeicnib.
              Cond mac Mic Cuind occisus est o Mac Cailig hUa Ruairc.
   1086       In Sinnach FInd hUa Catharnaigh .i. Tadg, occisus est, la Mael
              Sechnaill m. Conchobair.
   1097       Cathal hUa Muricen occisus est o hUib Flannacan.
   1098       Catharnach Sinnach .i. mac in tSinnaig Udir, occisus est o
              Airthiur Thethba.
              Tadg mac Cernachan hUi Muricen ec atbath.
   1148       Muiredach Sinnach ec atbath.
   1156       Tadg Sinnach ec atbath in ailithri.
              Agda mac Cathail hUi Muricen ec atbath.
              Niall hUa Agda ec atbath.
              Ruaidri mac Taidg Sinnaig...
   
 
   H.2.7., p. 171b
 
 
      Cethri meic Mane mic Neill .i. Fiacho, Enna, Crimthand, Breccan.
      Fiacho imorro oen mac leis .i. Brian.
      Oen mac la Brian .i. Brenaind.
      Da mac la Brenaind .i. Aed mac Brenaind, otait Sil Aeda .i. Airther Tethba
   7 Muintir Tadcan, agus Crimthand m. Brenaind.
      Cethri meic la Crimthand .i. Anmere mac Crimthaind filet Sil Ronan m. AInmerech:
   Ronan m. Crimthaind o filet Sil Ronan Bregmaine (.i. dia filet hUi Chonin 7 Meic 
   mic Ledban 7 aroile): Domnall mac Crimthaind o filet hUi Domnaill Bregmaine (.i. 
   hUi Briun 7 Cland Dondgusa 7 hUi Chethernaig): Mael Fotartaig mac Crimthand o 
   filet Callraige Bregmaine 7 o filet na lega hUi Siadail 7 hUi Broggaig 7 hUi Chonin.
      In tAnmere mac Crimthaind dna attrubrummar oen mac leis .i. Ronan.  Batar dna
   meic imda la Ronan m. Anmerech .i. Flandgal 7 Fergal 7 Foilgech 7 Dinertach 7
   Foronan 7 Baite.  Oen mac la Foronan .i. Mael Duin.  Oen mac lessede .i. Fergal
   Da mac la Fergal .i. Suibhn3e o filet Cland Suibne (.i. Muintir Laegachan 7 
   Muintir Sercan 7 Muintir Cherin.): Nechtan dna mac Fergail o filet Cland
   Nechtain .i. Muintir Mael Shinna 7 Muintir Thlaman.  Baite mac Ronan dna meic imda
   lessen .i. Tigernan in Ur-Mumain 7 Canan m. Baite (o filet hUi Fidan) in
   Ur-Mumain beus, 7 Cormac m. Baiti o filet hUi Chormeic hi Tir-da-glas, 7 
   Fechtailed m. Baiti o filet hUi Laccan, 7 Comgall m. Baiti o filet hUi Barran,
   7 Cland Chomgaill archena .i. hUi Groggan 7 hUi Balla 7 hUi Nera 7 Tellach
   Rechtniad o filet hUi Fogartaig.
      
 
   H.2.7, p. 172
 
 
      Fidabra mac Baiti m. Ronan m. AInmerech dna secht meic leis ut alius cecinit:
 
         "Caerell, Caerthend, Gormgal mais,
          Tuathalan, Ainbthech findmais,
          Indrechtach, Suibne amra:
          secht meic duilge Fhidabra."
 
 
 
   MacFirbis p. 179
 
 
   Sliocht Leabhar Ui Dubhagain: Mac mic Leatbain, Muintire Tighernain in
   Ur-Mhumhain 7 Ui Fionda in Ur-Mhumhain, Ui cormeic i tTir-da-glas, 
   Ui Barron, Cland Comhgaill, Ui Grogan, Ui Balla, Ui Neara: do shliocht 
   Maine m. Nell iadsin do rer Leabhar Ui Dubhagain.
 
   Sliocht leabhar oile.
 
   Genelach Meg Amhalgaidh.
 
   Amhalgaidh mac Amalgaidh m. Muircertaigh m. Aodha Find m. Maghnusa m.
   Muircertaigh m. Domnuill m. Floinn m. Aodha m. Amlaibh m. Ferghail m.
   Con Choicrice m. Forandain m. Suibhne m. Domnuill m. Ruairc m. Cathusaigh
   m. Aodha m. Cuinn m. Maoil Fothartaigh m. Criomthaind m. Breunaind m.
   Briain m. Maine.
 
 
   MacFirbis p. 180
 
 
   Genealach Ui Maoil Conaire.
 
   Brian Og mac Maoilin m. Torna m. Maoilin m. Tanaidhe m. Paidin m. Nedhe
   m. Conuing Bhuide m. Tanaidhe eolaigh m. Conuing Eolaigh m. Tanaidhe m. Duinnin
   Dunloing m. Con Soiligh m. Maoil Phoil m. Maoil Mir m. Maoil Conaire (a quo
   an fine) m. Flaitfilidh . Brogain m. Duibh-da-thuath m. Floinn m. Maoil Duin
   m. Forannain m. Ainmire m. Criomthaind m. Briain m. Maine m. Nell.
 
   Genelach Ui Duibhgennain.
 
   Maol Muire Mac Duilbh m. Dubhthaigh Oig m. Dubhthaig Mhoir m. Maoil Echlaind
   m. Matha glais m. Fearghail m. Ferghail Mhuimhnigh m. Lucias Ancuire m.
   Poil an Fhiona m. Pilip na hInnse m. Naomhtuc m. Duibgind m. Tadhgain m.
   Maoil Bennachtain m. Bruite m. Colla m. Congalaigh et cetera ut supra.
 
 
   MacFirbis p. 181
 
 
   Sliocht sain Clann (.i. for-ainm) Fiach o Criomthand m. Maine m. Nell .i.
   cineul Maine Temrach 7 Fir Eocon Tailtin 7 Aicme Rois 7 hUi Tunan 7
   hUi Uchtain 7 tTuilen.  Clann Brecain .i. Brian m. Maine .i. Aicme
   Ruibe Cuachan 7 cineul Maine na Cabraighe, 7 secht n-aicme Mhuighe
   Dumhach dia ttaid .i. Chonn-mhuighe 7 hUi Ordain 7 hUi Raduibh.
   
 
 
   Genelach Ua nGabhaluigh.
 
   Diarmuid mac Con Coigrithe m. Sithrega m. Con Caille m. Bresail.
   m. Amalgaidh m. Bresail m. Cethernaigh m. Con Ghabhaluigh m. Tadgain.
   (Gididh as e genealach ua nGabhalaigh do rer an craobh-shaoilidh:
   Gabhalach (a quo Ui Gh.) m. Bresail m. Conchabhair m. Bece m. Colla m.
   Conghail m. Blathmic m. Aodha m. Breunuind m. Briain m. Maine m. Nell N.)
 
   Genelach Ua nDubslaite.
 
   Fergal .i. Giolla Buidhe m. Nell m. Ferghail m. Aodha m. Flaind Catraige
   m. Duibhslaite m. Tadgain.
   
    
 
   Laud 610 fo. 106b
 
 
   De genelogia Fer Tebtha .i. Claindi Maine.
 
   Brion mac Maine da mac lais .i. Crimthand 7 Brenaind.  Ronan mac Anmere
   m. Brenaind.
  
   Tadgan mac Mail Bendachta m. Bressail m. Conchobair m. Becce m. Colla m.
   Congail m. Blamaic m. Aeda m. Brenaind m. Briuin m. Mane.
 
   Coic maic Becce .i. Conaing, Conchobar, Murchad, Muircertach 7 Diarmait.
 
   Lachtnan mac Mail Ciarain m. Conaing m. Congaile m. blathmaic m. Oengusa
   m. Aeda m. Brenaind m. Fiachach m. Mane m. Neill.
 
 
 
   LL, 335E  (Book of Leinster)
 
 
   Lachtnan mac Mael Chiarain m. Conaing m. Congaile m. Becce Tethba m.
   condlai m. Congaile m. Blaithmaic m. Oengusa m. Aeda m. Brenaind m. Broen
   m. Fhiachach m. Mane m. Neil N.
 
 
   LL, 347 Leabar Breac p, 14
 
   
   Bec Mac De draud mac Gnoe m. Lugdach m. Dallain m. Bresail m. Mane m. Neil N.
 
 
   LL, 348.  
 
 
   Cumman 7 Cron 7 Rignach, tri ingena Aeda m. Guaire m. Fhinain m. Amalgada m. 
   Fiachrach m. Bresail m. Neill N.